Tlač Pridajte sa k priateľom Kútov na facebooku. RSS www.kuty.sk Miestna organizácia rybárskeho zväzu Kúty. Mužský spevácky zbor Kúcané.       Prihlásiť 

Zápis detí do Materskej školy Kúty

Vážení rodičia, príďte zapísať svoje deti do Materskej školy Kúty.
 

Pozývame Vás na
Deň otvorených dverí dňa 03.03. 2015.

Zoznámite sa s priestormi a zariadením, so vzdelávacím zameraním, podmienkami dochádzky detí. Na všetky Vaše otázky sa bude v tento deň snažiť odpovedať vedenie MŠ. Vzor žiadosti o predprimárne vzdelávanie dieťaťa v MŠ Kúty od 1. septembra 2015 si môžete prevziať od 03.03.2015 do 14.03.2015 vo všetkých pavilónoch MŠ. Vzor žiadosti bude k dispozícii i v priestoroch Knižnice, i na webových stránkach Obecného úradu. K žiadosti bude potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydá všeobecný lekár pre deti a dorast – pri podávaní žiadosti by nemalo byť toto potvrdenie staršie ako 5 dní.

Prerušená prevádzka elokovaného pracoviska

Vedenie MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka elokovaného pracoviska bude od 2.3.2015 do 6.3.2015 prerušená z dôvodu jarných prázdnin.

V prípade nutnosti umiestnenia dieťaťa do MŠ kontaktujte do 27.2.2015 do 12:00 vedúcu školskej jedálne MŠ pani Annu Liškovú na 034/6597601.

Kúcanský čepáček

Pozvánka pre MŠ

Venujte 2% z Vašich daní

Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch

Opätovne sa blíži čas podávania daňových priznaní a ročných zúčtovaní dane za rok 2014 a tým aj možnosť poskytnutia 2 % z Vašich daní pre naše detičky v škôlke.  Naše občianske združenie bolo zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% .
Prosím využite túto možnosť a podporte našu škôlku. Ďakujeme.

Syndikovať obsah