Tlač Pridajte sa k priateľom Kútov na facebooku. RSS www.kuty.sk Miestna organizácia rybárskeho zväzu Kúty. Mužský spevácky zbor Kúcané.       Prihlásiť 

Voľné pracovné miesto

Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola v Kútoch
Dr. Štefana Heska 921
908 01 Kúty

Voľné pracovné miesto:
Kategória: pedagogický asistent
Podkategória: asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Materská škola prijme učiteľku

Voľné pracovné miesta

Pracovná pozícia: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľka materskej školy)

Nástup: september 2014

Požiadavky: úplné stredné vzdelanie – odbor učiteľstvo pre materské školy; alebo vysokoškolské s príslušnou aprobáciou, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovávaním osobných údajov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť, tvorivosť, práca s IKT.

V prípade záujmu kontaktovať: anna.knapova@kuty.sk, 0346597601, 0911374181.

Adresa: Materská škola v Kútoch, Dr. Š.Heska 921, 908 01 Kúty

Termín podania žiadosti: 15. 7. 2014

Deň matiek v materskej škole

Milí rodičia, blíži sa krásny sviatok, kedy oslavujeme bytosť pre každého najkrajšiu - mamu. Deň matiek pripadne tento rok na nedeľu 11. mája a my sme sa rozhodli pripraviť si s deťmi program venovaný práve mamám.

Vystúpenia budú prebiehať v jednotlivých triedach nasledovne:

Deň otvorených dverí v Materskej škole v Kútoch

Pozývame všetkých rodičov a ich deti, ktorí majú záujem o predprimárne vzdelávanie v Materskej škole v Kútoch, na

Deň otvorených dverí

So svojimi deťmi môžete prísť do ktorejkoľvek triedy Materskej školy na ulici Dr. Štefana Heska, alebo na Školskej ulici - v budove ZUŠ.  S Vašou pomocou si deti vyrobia malý košík s jarnou tematikou, zoznámia sa s deťmi, pohrajú sa s hračkami. Tešíme sa na Vás dňa 15. apríla v čase od 9.00 hodiny.

Syndikovať obsah