Tlač Pridajte sa k priateľom Kútov na facebooku. RSS www.kuty.sk Miestna organizácia rybárskeho zväzu Kúty. Mužský spevácky zbor Kúcané.       Prihlásiť 

Zmena prevádzky materskej školy

Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že od 1.10. 2014 bude prevádzka Materskej školy v Kútoch nasledovná:

Elokované pracovisko V. a VI. triedy v budove ZUŠ na Školskej ulici

6.30 – 16.00

Triedy MŠ na Dr. Štefana Heska: I. (maláci), III. (maláci), IV. (stredňáci), VII. (strednoveľká) 

6.30 – 15.30

II. (maláci) v pavilóne IB

6.30 - 16.30

Po 15.30 hodine sa budú deti odoberať do II. triedy v sprievode učiteliek spolu so svojimi osobnými vecami.

PaedDr. Anna Knapová
riaditeľka MŠ v Kútoch

11.11.2014 Lampiónový sprievod

Pozývame rodičov a deti

na 2. ročník lampiónového sprievodu v deň Svätého Martina.

Lampiónový sprievod pôjde od elokovaného pracoviska v ZUŠ cca o 17.15 hodine Kollárovou ulicou k Materskej škole na ulici Dr. Štefana Heska.

22.10. 2014 Deň rodiny a školy

Vážení rodičia!

Vedením Materskej školy a vedením Združenia rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch ste srdečne pozvaní na jesenné tvorivé dielne rodičov a detí predškolského veku.

Nezabudnite si zo sebou zobrať dobrú náladu, tvorivého ducha a samozrejme, Vaše dieťa.

Deň matiek v materskej škole

Milí rodičia, blíži sa krásny sviatok, kedy oslavujeme bytosť pre každého najkrajšiu - mamu. Deň matiek pripadne tento rok na nedeľu 11. mája a my sme sa rozhodli pripraviť si s deťmi program venovaný práve mamám.

Vystúpenia budú prebiehať v jednotlivých triedach nasledovne:

Syndikovať obsah